JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nyheter och pressmeddelanden från Sveriges Domstolar


Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling
[2019-04-23]   Högsta förvaltningsdomstolen
Rätt att ta del av allmän handling; överklagande av Kammarrätten i Jönköpings administrativa beslut 2019-02-22 i ärende 81-2019/54.

Dom från Migrationsöverdomstolen
[2019-04-18]   Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen
Den tid en tredjelandsmedborgare som haft härledd uppehållsrätt suttit frihetsberövad som häktad och därefter avtjänat fängelsestraff kan inte beaktas vare s...

Det s.k. Östersundsmålet
[2019-04-18]   Ångermanlands tingsrätt
Huvudförhandlingen med början den 24 april 2019 har ställts in.

Norsk jägare döms för grovt vållande till kroppsskada efter att ha skjutit joggare
[2019-04-18]   Helsingborgs tingsrätt
Helsingborgs tingsrätt har i dag dömt den man som i media benämnts ”den norske jägaren” för grovt vållande till kroppsskada och grovt jaktbrott. Påföljden ha...

Ytterligare ett prejudikat om penningtvättsbrott
[2019-04-18]   Högsta domstolen
I ett mål om penningtvättsbrott behandlar Högsta domstolen dels hur det brottet förhåller sig till ett bedrägeri som förbrott, dels straffvärdebedömningen.

Dom i mål om inkomstskatt
[2019-04-17]   Högsta förvaltningsdomstolen
Högsta förvaltningsdomstolen har bedömt under vilka förutsättningar ett företag får fortsätta att tillämpa räkenskapsenlig avskrivning av inventarier efter e...Prenumerera på pressmeddelanden

Prenumerera på pressmeddelanden via RSS

Med vår RSS-tjänst kan du hålla dig uppdaterad om vad som händer inom Sveriges Domstolar.

Prenumerera på pressmeddelanden via e-post

Du kan även prenumerera via e-post.

 

Nyhetsarkiv