JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Myndighetsbeslut & migration

Den som är missnöjd med ett myndighetsbeslut kan i de flesta fall överklaga beslutet till förvaltningsrätten. Du får överklaga beslutet om det angår dig och om beslutet gått dig emot.

Förvaltningsrätten är första instans bland förvaltningsdomstolarna. Förvaltningsrättens dom eller beslut går oftast att överklaga till kammarrätten. Kammarrättens dom eller beslut går i flertalet fall att överklaga till Högsta förvaltningsdomstolen.
Senast ändrad: 2017-04-06

Vad gör de allmänna förvaltningsdomstolarna?

De allmänna förvaltningsdomstolarna är förvaltningsrätterna, kammarrätterna och Högsta förvaltningsdomstolen. De handlägger mål som främst rör tvister mellan enskilda personer och myndigheter.

Det kan gälla skattemål, utlännings- och medborgarskapsmål (migrationsdomstolarna), en tvist med Försäkringskassan, kommunen eller socialnämnden. Det kan också gälla psykiatrimål och beslut om tvångsomhändertagande av unga och missbrukare.

Vill du veta mer? Se filmen om förvaltningsrätten.